NAUJIENŲ SKILTIS


 

 

      Laidoje pristatomas pirmasis iš kriterijų „Trijų kriterijų kombinacijoje“. Bendrais bruožais aptariama jį atitinkanti veikla praktikoje – šaškių žaidimas, taip pat, nuosekliai detalizuojamas naujo metodo autokultūrai vystyti turinys pristatomo kriterijaus klausimu.

 

      Laidos pabaigos reportaže – žurnalo kolektyvo sveikinimas artėjančių Naujų metų proga.

 

Keli laidos kadrai:

 


 

PRADŽIANAUJIENŲ SKILTIS | 2016.12.20. |