NAUJIENŲ SKILTIS


 

 

      Teoriškai aptarus svarbius teiginius kelionės sampratos ir veikimo-žinojimo konteksto klausimu, šioje laidoje yra praktiškai analizuojama, kaip keliaujama vietose, kurių specifinės savybės specializuoja ir pačią kelionę. Konkreti specifinė kelionės forma – kelionė kalnuose.

 

Keli laidos kadrai:

 


 

PRADŽIANAUJIENŲ SKILTIS | 2017.08.25. |